Το πιλοτικό πρόγραμμα ΝΙΡΕΑΣ το οποίο είχε διάρκεια 2 χρόνια έχει φτάσει στο τέλος του. Το πρόγραμμα είχε σαν στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και ποιοτικό περιεχόμενο καθώς και μια προηγμένη μεθοδολογία, η οποία θα βοηθήσει στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων οι οποίες θα αποκτηθούν μέσω διαδικασιών άτυπης και ανεπίσημης μάθησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους χειριστές Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση ότι το εργατικό δυναμικό το οποίο απασχολείται στον τομέα διαχείριση υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), θα αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν προς επαγγελματική ανάπτυξη, συμβολή στην ανάπτυξη ψηφιακών περιεχομένων και τη συμμετοχή των τελικών χρηστών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στην διαδικασία της ανάπτυξης και παράδοσης της ηλεκτρονικής μάθησης (e- learning), έτσι ώστε να φθάσουν σε διαφανείς πιστοποιήσεις ικανοτήτων και απασχόλησης.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλών ενδιαφερομένων φορέων, ώστε να εξευρεθεί η επιτυχής προσέγγιση για την παράδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ο έγκαιρος εντοπισμός στα κενά των δεξιοτήτων, η ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων περιεχομένων ηλεκτρονικής μάθησης, η διεξαγωγή πιλοτικών μαθημάτων σε κάθε χώρα, η παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου των εργαζομένων οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία τους και η συμβολή στην αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης καθώς επίσης και η αύξηση της διαφάνειας και της δυνατότητας μεταφοράς των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα «ΝΙΡΕΑΣ» είναι οργανισμοί από το νότο (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) και ανατολικές χώρες ( Ρουμανία ) οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα σε σχέση με τον τομέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - (WRM sector - Water Resource Management Sector).

Πρόγραμμα Νηρέας
Πρόγραμμα Νηρέας

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Παραλαβή λογαριασμού μέσω e-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ από τις 3/8/2020
Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα;
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης