Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες οικίες οι σωλήνες συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών μονάδων (σωλήνες αποχέτευσης νερού), έχουν συνδεθεί με το σύστημα αποχέτευσης.

Ως εκ τούτου θα πρέπει τόσο οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικιών όσο και οι τεχνικοί που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες να γνωρίζουν ότι:

  1. Η σύνδεση των σωλήνων συμπυκνωμάτων με το αποχετευτικό σύστημα είναι καταρχήν παράνομη σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΣΑΛΑ.
  2. Τέτοιες συνδέσεις είναι άκρως βλαβερές για την υγεία των ενοίκων της οικίας με την επιστροφή των αναθυμιάσεων από τα λύματα λόγω εξαέρωσης, δηλαδή ουσιαστικά οι σωλήνες αυτές λειτουργούν σαν εξαεριστήρες και μέσω των κλιματιστικών μολύνουν την εσωτερική ατμόσφαιρα των οικιών.
  3. Είναι βλαβερό επίσης και για τις κλιματιστικές μονάδες λόγω των αναθυμιάσεων που επιστρέφουν, μειώνοντας την διάρκεια ζωής τους λόγω πιθανής εσωτερικής οξείδωσης των κλιματιστικών.

 

 

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Κενές Θέσεις
Ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης