Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη μαζί με εκπαιδευτικούς και μαθητές από σχολεία της Λιθουανίας, Ιταλίας, Ελλάδας και Πορτογαλίας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus - (S)TEAM TODAY, MAKE CHANGES FOR TOMORROW (2019-1-LT01-KA229-060500_2).   

Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στον Βιολογικό Σταθμό του ΣΑΛΑ στη Μονή, ξεναγήθηκαν από τον κ. Βίκτωρα Κωνσταντινίδη (Ανώτερο Τεχνικό ΣΑΛΑ), στην Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου που υπάρχει στο εργοστάσιο του ΣΑΛΑ  και ενημερώθηκαν  για το τι είναι η Βιοενέργεια αλλά και πως παράγεται το Βιοαέριο και είδαν από κοντά την παραγωγή του.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι επιστημονικό και οι μαθητές, που λαμβάνουν μέρος, θα ασχοληθούν με παρατηρήσεις και εργαστήρια με στόχο την εξοικείωσή τους με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ηλιακή, Αιολική, Βιοενέργεια, Βιοαέριο, υδροηλεκτρική ενέργεια και άλλα).  Απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις μορφές των Α.Π.Ε που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια περιοχή ανάλογα με τη διαμόρφωσή της.

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ από τις 3/8/2020
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης