Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για βελτίωση της τεχνογνωσίας και ενεργό διάχυση της γνώσης και εμπειρίας, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Novel Integrated Water Management Systems - NOVIWAM” (www.noviwam.eu).

Το πρόγραμμα NOVIWAM σκοπό έχει την προώθηση της πολυεπίπεδης, διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι 18 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες, αντλώντας πληροφορίες από τις σχετικές τεχνολογίες και εμπειρίες άλλων φορέων, στοχεύουν στην αύξηση των ικανοτήτων επίλυσης – με αποτελεσματικό και αειφόρο τρόπο- των επιτακτικών προβλημάτων διαχείρισης των νερών που αντιμετωπίζουν οι Ευρω-Μεσογειακές χώρες. Ταυτόχρονα, το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα: καλή οικολογική και χημική κατάσταση όλων των υδάτων και διαχείρισή τους σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής ποταμού. Τελικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η εκμαίευση δράσεων σχετικών με το έργο, ώστε να ενισχυθεί η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων φορέων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, θα αναπτυχθεί Κοινό Σχέδιο Δράσης, μελετώντας τις ανάγκες, αδυναμίες και ικανότητες της κάθε ομάδας και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά όλων των εμπλεκόμενων φορέων –ερευνητών, εταιρειών και περιφερειακών αρχών όπως το ΣΑΛΑ. Η διάχυση των ευρημάτων και συμπερασμάτων του NOVIWAM θα γίνει τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Μέσω του προγράμματος, αναμένεται η δημιουργία στενών σχέσεων μεταξύ των εταίρων, προωθώντας την καθοδήγηση και τις διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης, καθώς και άλλες συνεργασίες εκτός των πλαισίων του έργου.

Το ΣΑΛΑ, συμμετέχει στο έργο ως Υδατική Αρχή, καταθέτοντας την 20χρονη πείρα του στους τομείς του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών δικτύων και Μονάδων Βιολογικής Εξεργασίας Λυμάτων, καθώς επίσης και συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

noviwam

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Παραλαβή λογαριασμού μέσω e-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ από τις 3/8/2020
Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα;
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης