ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το αποχετευτικό σύστημα της Λεμεσού κατασκευάζεται σε φάσεις και θα καλύψει ολόκληρη την περιοχή του Συμβουλίου, από το Ζακάκι μέχρι την περιοχή Μονής, καλύπτοντας μεταξύ άλλων και όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής. 

Α’ Φάση

Οι εργασίες για κατασκευή της Α’ Φάσης του έργου ξεκίνησαν τον Μάιο του 1992 και ολοκληρώθηκαν αρχές του 1995. Οι περιοχές οι οποίες καλύφθηκαν από την Α΄Φάση του Εργου .

B’ Φάση

Το Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης ολοκλήρωσε στα μέσα του 2004 το πρόγραμμα νέων επενδύσεων για την Β’ Φάση του έργου (Φάση Β1) ύψους €34 εκ. περίπου. Παράλληλα ετοιμάστηκε και το νέο πρόγραμμα επενδύσεων (Φάση Β2) για την επέκταση του διχτύου αποχέτευσης με υπολογιζόμενο κόστος ύψους €325 εκ. περίπου.

Φάση Β1

Έργα που έχουν συμπληρωθεί μέχρι σήμερα

 • Έργα αποχέτευσης λυμάτων
 • Επέκταση δικτύου συλλογής λυμάτων
 • Νοτίως Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (Μακεδονίας) ξεκινώντας από την περιοχή Λινόπετρας με δυτική κατεύθυνση μέχρι και τη διασταύρωση της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (Μακεδονίας) με την οδό Αγίας Φυλάξεως
 • Ολες οι περιοχές νοτίως της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και οδού Πάφου με δυτικό σύνορο τη Λεωφόρο Ομονοίας

Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης λυμάτων Α’ Φάσης

 • Περιοχή ξενοδοχείων Πύργου και Μονής
 • Νοτίως της περιοχής Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ (Τσιφλικούδια)
 • Άλλα σημεία, εντός της Α’ Φάσης, όπου έχει γίνει ανάπτυξη μετά την oλοκλήρωση της Α’ Φάσης το 1995.
 • To δίκτυο αγωγών Αγίας Ζώνης προς Μέσα Γειτονιά και το δίκτυο Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (Μακεδονίας)
 • Συμπληρωματικά έργα νοτίως του παρακαμπτηρίου στην περιοχή Λινόπετρας
 • Σύνδεση των ακόλουθων κυβερνητικών οικισμών της Μείζονος Λεμεσού: Λινόπετρας, Καψάλου, Μακαρίου ΙΙΙ, Αγ. Αθανασίου, Τσιφλικουδιών, Ομόνοιας.

΄Εργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 

Τα έργα αυτά περιέλαβαν την κατασκευή ξεχωριστών αγωγών για διοχέτευση των νερών της βροχής στη θάλασσα και κάλυψαν τις εξής περιοχές:

 • Οδός Κωστή Παλαμά και περιοχή Λανιτείου Γυμνασίου
 • Οδός Κολοκοτρώνη και Μελετίου Μεταξάκη – περιοχή Μέσα Γειτονιάς
 • Οδός Μπιζανίου – περιοχή Αγίου Αθανασίου/Γερμασόγειας
 • Oδός Μίλτωνος – Περιοχή
 • Ομόνοιας/Ζακακίου. Παράλληλα με την τοποθέτηση του αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Μίλτωνος, τοποθετήθηκε και ο αγωγός λυμάτων για μελλοντική χρήση.
 • Συμπληρωματικά έργα Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας)

Φάση Β2 - Στόχοι

Το Συμβούλιο ετοίμασε πρόγραμμα συνέχισης των κατασκευαστικών έργων με στόχο την επέκταση και ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι το 2018.

Οι στόχοι της φάσης Β2 συνοψίζονται όπως πιο κάτω: 

 • Επέκταση του δικτύου των κυρίως και δευτερευόντων αγωγών έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή του έργου προς τα Βόρεια και Δυτικά της Μείζονος Λεμεσού.
 • Αναβάθμιση των σημαντικότερων εγκαταστάσεων του συστήματος όπως τα αντλιοστάσια και ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Μονής.
 • Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και επέκταση του συστήματος ομβρίων υδάτων έτσι ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα πλημμύρων που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιοχές

Έργα αποχέτευσης λυμάτων – Φάση Β2

Το συνολικό κόστος των έργων αποχέτευσης λυμάτων τα οποία υπολείπονται να γίνουν μέχρι το 2018 περιλαμβανομένων και των έργων της φάσης Β2 ανέρχεται στα €263 εκ. περίπου.

Τα κυριότερα έργα που συμπεριλαμβάνονται στην φάση Β2 είναι τα ακόλουθα:

 • Επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού που περιλαμβάνει αγωγούς βαρύτητας και πιέσεως.
 • Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων έτσι ώστε να καλύψει ολόκληρη την περιοχή της Μείζονος Λεμεσού. Αυτό σημαίνει επέκταση των κύριων και δευτερευόντων αγωγών σε ολόκληρη την περιοχή του έργου που ήδη κατασκευάστηκε και θα συμπεριλαμβάνει όλες τις προβληματικές περιοχές δυτικά και βόρεια του υφιστάμενου συστήματος όπως το κέντρο της Αγίας Φύλας και των περιοχών Εκάλης και Αγ. Αθανασίου.

Επίσης συμπεριλαμβάνει και τα αστικά κέντρα των Δήμων Κάτω Πολεμιδιών και Αγίου Αθανασίου.

Έχουν συμπληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες για δέκα συμβόλαια Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε12 και Ε16Α  και βρίσκονται υπό εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες για το Συμβόλαιο Ε9. 

Αναβάθμιση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή.

Ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων έφθασε σε πλήρη δυναμικότητα το 2005 και έτσι η επέκταση του κρίθηκε ως επείγουσα.

Μετά την αναβάθμιση, η μέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας του σταθμού αυξήθηκε από 22.000 m3/ημέρα σε 40.000 m3/ημέρα ενώ για βιολογικό φορτίο από 4.500 κιλά/ημέρα σε περίπου 15.000 κιλά/ημέρα.

Τα κατασκευαστικά έργα για την επέκταση του εργοστασίου ανήλθαν γύρω στα €30 εκ., άρχισαν τον Αύγουστο του 2006 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2008.

 • Αναβάθμιση των αντλιοστασίων F, H, B, C, D και Ε για να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ροή των λυμάτων από τις περιοχές που εξυπηρετούνται από το σύστημα.  Οι εργασίες του Συμβολαίου Ε11 για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου βρίσκονται σε εξέλιξη.
 • Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου για τις νέες περιοχές που θα εξυπηρετούνται από το σύστημα.
 • Κατασκευή νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στα δυτικά παρά την Α' Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, δυναμικότητας 13.000m3/ημερησίως

Έργα αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων – Φάση Β2

 

Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ύψους €62 εκ. περίπου αναμένεται να εκτελεστούν κατά την υλοποίηση της φάσης Β2 και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο δυτικό μέρος της Λεμεσού για την άμβλυνση του προβλήματος πλημμύρων που υπάρχει στην περιοχή
 • Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λεμεσού
 • Κατασκευή τριών δεξαμενών κατακράτησης ομβρίων που αποτελεί μέρος των αντιπλημμυρικών μέτρων της Λεμεσού.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F