«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ –ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» ERMISF

Το Συμβούλιο συμμετέχει στο έργο «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» ERMIS – F στα  πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V–A «Ελλάδα – Κύπρος  2014 – 2020».

Το Έργο αναπτύσσει στις τρεις περιφέρειες εφαρμογής του σε Κύπρο, Κρήτη, Β. Αιγαίο, ένα σύστημα πληροφόρησης, προφύλαξης, πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες, αξιοποιώντας διαθέσιμες ψηφιακές, χαρτογραφικές πληροφορίες και με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και μοντέλων μετατρέπει τη θεωρητική δυνατότητα για τους ειδικούς σε πρακτική δημόσια υπηρεσία για όλους, ελεύθερα προσβάσιμη. Στα πλαίσια του Έργου έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες έξι εφαρμογές: Πλημμυρικοί Χάρτες, Βάση Γνώσης, Πληθοπορισμός, Γεωπύλη, Κοινωνική Δικτύωση και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και έχουν εγκατασταθεί δέκα βροχομετρικοί σταθμοί σε διάφορα σημεία της Λεμεσού τα οποία παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε υπηρεσίες και στο ευρύ κοινό σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης..

To ERMIS-F:  

  • υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/EC για τη διαχείριση κινδύνου πλημμυρών, τόσο στο κομμάτι των πλημμυρικών κινδύνων όσο και στην διάχυση της σχετικής πληροφορίας στην Κοινωνία των πολιτών μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας προσβάσιμη σε όλους.
  • συμβάλει στις κατευθύνσεις της Οδηγίας INSPIRE που αφορά τις Γεωγραφικές Πληροφορίες.
  • υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, τόσο στην πρόληψη των επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή μέσω της αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων όσο και σε επίπεδο κινητοποίησης της Κοινωνίας των πολιτών.

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι η www.ermis-f.eu.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου είναι €1.159.248,00 και η διάρκεια του είναι μεταξύ 15/07/2017 - 30/06/2020.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F