Εγκαθίδρυση Συμβουλίου (άρθρα 3 και 4)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντας εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του πιο πάνω νόμου με  Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. ΚΔΠ 248/80.

Με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. ΚΔΠ 212/88 η εμπίπτουσα περιοχή του διατάγματος ΚΔΠ 248/80 κηρύσσεται επίσης ως εμπίπτουσα στις διατάξεις του Νόμου όσον αφορά την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως Ομβρίων Υδάτων και αναθέτει στο Συμβούλιο αντίστοιχα καθήκοντα και εξουσίες όσον αφορά τα Όμβρια Ύδατα.

Ακολούθως η αρχική περιοχή του σχετικού πίνακα των πιο πάνω διαταγμάτων επεκτάθηκε με τα ακόλουθα διατάγματα σύμφωνα με τα άρθρα 3(Ι) και 4:

ΚΔΠ 275/95 (Περιοχές του Δήμου Κ. Πολεμιδιών) ,

ΚΔΠ 27/96, ΚΔΠ 117/2006 (επέκταση σε περιοχές όλων των Δήμων),

ΚΔΠ 352/2009 (επέκταση στις περιοχές των Δήμων Λεμεσού, Γερμασόγειας, Κ. Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, και Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίου Τύχωνα και Πάνω Πολεμιδιών),

ΚΔΠ 353/2009 (ένταξη του πυρήνα των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς)

ΚΔΠ 392/2009 (επέκταση στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδιας)

ΚΔΠ 537/2012 (ένταξη χερσαίας γης Μαρίνας Λεμεσού)

ΚΔΠ 497/2014 (ένταξη νέων περιοχών ανάπτυξης του Δήμου Γερμασόγειας)

ΚΔΠ 248/2016 ένταξη νέων περιοχών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτταγιάκας)

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F