Εγκαθίδρυση Συμβουλίου (άρθρα 3 και 4)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντας εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του πιο πάνω νόμου με  Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. ΚΔΠ 248/80.

Με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. ΚΔΠ 212/88 η εμπίπτουσα περιοχή του διατάγματος ΚΔΠ 248/80 κηρύσσεται επίσης ως εμπίπτουσα στις διατάξεις του Νόμου όσον αφορά την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως Ομβρίων Υδάτων και αναθέτει στο Συμβούλιο αντίστοιχα καθήκοντα και εξουσίες όσον αφορά τα Όμβρια Ύδατα.

Ακολούθως η αρχική περιοχή του σχετικού πίνακα των πιο πάνω διαταγμάτων επεκτάθηκε με τα ακόλουθα διατάγματα σύμφωνα με τα άρθρα 3(Ι) και 4:

ΚΔΠ 275/95 (Περιοχές του Δήμου Κ. Πολεμιδιών) ,

ΚΔΠ 27/96, ΚΔΠ 117/2006 (επέκταση σε περιοχές όλων των Δήμων),

ΚΔΠ 352/2009 (επέκταση στις περιοχές των Δήμων Λεμεσού, Γερμασόγειας, Κ. Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, και Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίου Τύχωνα και Πάνω Πολεμιδιών),

ΚΔΠ 353/2009 (ένταξη του πυρήνα των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς)

ΚΔΠ 392/2009 (επέκταση στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδιας)

ΚΔΠ 537/2012 (ένταξη χερσαίας γης Μαρίνας Λεμεσού)

ΚΔΠ 497/2014 (ένταξη νέων περιοχών ανάπτυξης του Δήμου Γερμασόγειας)

ΚΔΠ 248/2016 ένταξη νέων περιοχών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτταγιάκας)

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα;
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Παραλαβή λογαριασμού μέσω e-mail