Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος με διάφορα μέτρα και πρακτικές ως ακολούθως:

 • Με την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων της Μείζονος Λεμεσού, όπου γίνεται τεράστια εξοικονόμηση νερού για γεωργικούς σκοπούς μιας και το τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό, επίσης χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση δενδροκαλλιεργειών και κήπων σε διάφορα σημεία της πόλης.
 • Με την επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης λάσπης (βιομάζα) η οποία χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό στην γεωργία, λόγω των θρεπτικών της στοιχείων.
 • Με την επαναχρησιμοποίηση του βιοαερίου (Πράσινη ενέργεια) το οποίο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού Μονής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του 40% περίπου της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του Σταθμού συνολικού κόστους περί τις €30.000 τον μήνα περίπου.
 • Με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην οροφή της αποθήκης χημικών στην Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή δυναμικότητας 44 kW. Το παραγόμενο ρεύμα διοχετεύεται στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού.
 • Ανακύκλωση χαρτιού από το 2008. Το χαρτί που διοχετεύθηκε μέχρι τώρα για καταστροφή και ανακύκλωση, ανέρχεται στoυς 18 τόνους περίπου, σώζοντας έτσι πολλά δέντρα και εξοικονομώντας μεγάλη ποσότητα νερού.

Επίσης το Συμβούλιο επενδύει στην τεχνολογία, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία εντός και εκτός του Οργανισμού, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού.  Για παράδειγμα μεγάλος όγκος αλληλογραφίας, λογαριασμοί αποχετευτικών τελών αποστέλλονται ηλεκτρονικά, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη. Οι Ημερήσιες Διατάξεις και τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου, κοινοποιούνται επίσης ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρόνο, υπάρχει εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων σε δακτυλογράφηση, εκτύπωση και φωτοτύπηση.

Το Συμβούλιο προχωρά και με την ανακύκλωση άλλων υλικών ως ακολούθως:

 • Ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων (μελανιών και τόνερ εκτύπωσης) τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΕSC Innovating Environmental Solutions Center.
 • Ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων των Γραφείων του Συμβουλίου μέσω της Green Dot.
 • Αγορά εκτυπωτών στα Γραφεία του Συμβουλίου τα οποία έχουν δυνατότητα να τυπώνουν σε διπλή όψη (duplex) για εξοικονόμηση χαρτιού και αγορά ανακυκλωμένων τόνερς εκεί όπου είναι δυνατό και για συγκεκριμένες μάρκες εκτυπωτών.
 • Ανακύκλωση μπαταριών στα Γραφεία
 • Αγορά ανακυκλωμένου χαρτιού (50% ανακυκλωμένο) για την αλληλογραφία του Συμβουλίου
 • Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στα Κεντρικά Γραφεία με LΕD.

Το Συμβούλιο προχωρεί με την εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001 πριν το τέλος του 2014 και μέχρι το 2016 του EMAS. Στόχος του Συμβουλίου είναι όπως τα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΛΑ με διάφορες αναβαθμίσεις μέχρι το 2018, λειτουργούν με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση  

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F