Ποιότητα νερού και επεξεργασία αποβλήτων

Αυτό που συμβαίνει σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων είναι βασικά το ίδιο με ότι διαδραματίζεται σε ένα ποταμό ή στη θάλασσα. Ο ρόλος μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι να επιταχύνει τις φυσικές διεργασίες με τις οποίες τα νερά αυτοκαθαρίζονται.

Σ’ αυτές τις φυσικές διεργασίες αποσύνθεσης βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί αναγνωρίζουν διάφορα ρυπαντικά σωματίδια σαν πηγή τροφής. Ενώ δεσμεύουν την τροφή τους οι μικροοργανισμοί, παράγουν νέα βακτήρια κύτταρα, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα προϊόντα. Καθώς τα βακτήρια αποδομούνται καταναλώνουν επίσης και οξυγόνο απαραίτητο για όλες τις μεταβολικές τους λειτουργίες. 

Τα υγρά απόβλητα δηλαδή τα λύματα προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες μιας πόλης ή χωριού από κατοικίες ή τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία ή και βιομηχανίες. Τα λύματα περιέχουν ανθρώπινα περιττώματα υγρά καθαρισμού κουζίνας, υπολείμματα τροφών νερά αποσύνθεσης, χημικές ουσίες κ.λ.π. 

Μπορούν να ονομαστούν και ακάθαρτα νερά διότι τα απόβλητα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερο από 99.9%) κατά βάρος νερό.

Το υπόλοιπο είναι ουσίες διαλυμένες ή αιωρούμενες στο νερό. Υπολογίζονται σαν λύματα το 80% περίπου της κατανάλωσης νερού από αστικά σπίτια ή ξενοδοχεία. 

Οσο περισσότερο παραμείνουν ανεπεξέργαστα (χωρίς αερισμό) τόσο περισσότερο δύσοσμα είναι. 

Επειδή το διαλυμένο οξυγόνο είναι στοιχείο κλειδί για τη ζωή ενός οργανισμού, είναι πολύ σημαντικό να μετριέται πόσο οξυγόνο θα χρησιμοποιήσουν τα βακτήρια για να αποδομήσουν μια μονάδα αποβλήτου. Η μονάδα αυτή ονομάζεται ανάλυση του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου και συνοπτικά γράφεται BOD. Oσο μεγαλύτερο είναι το BOD των αποβλήτων τόση μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου απαιτείται από τα βακτήρια για να τα αποδομήσουν.

Μετά τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων της μείζονος Λεμεσού αυτά καταλήγουν στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων. Ο σταθμός βρίσκεται σε απόσταση 22 χιλ. ανατολικά της Λεμεσού στην περιοχή του χωριού Μονή, κοντά στη θάλασσα.

Ο σταθμός αρχικά είχε τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ποσότητες λυμάτων μέχρι και 22.000m3 την μέρα, με συνολικό οργανικό φορτίο BOD5 με τιμή 4567kg.

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα;
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Παραλαβή λογαριασμού μέσω e-mail