Το Συμβούλιο, η συγκρότηση και σκοποί του

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εγκαθιδρύθηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 248/80 ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 1980 σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 μέχρι 2017. Βασική αποστολή του είναι η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού ως επίσης και η κατασκευή της βασικής υποδομής του συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν 39 άτομα ως ακολούθως:

  • Ο Δήμαρχος Λεμεσού
  • Έπαρχος Λεμεσού
  • Ολοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λεμεσού (26 άτομα)
  • Δήμαρχος Γερμασόγειας
  • Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
  • Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου
  • Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών
  • Προέδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου, Παρεκκλησιάς, Πάνω Πολεμιδιών, Αγίου Τύχωνα, Παλώδιας και Μουτταγιάκας
  • Εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονής

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Λεμεσού.

Αυτή τη στιγμή, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας εργοδοτεί 69 άτομα με Πρόεδρο τον κ. Νίκο Νικολαϊδη, Δήμαρχο Λεμεσού και Γενικό Διευθυντή τον κο Γιάννη Τσουλόφτα. Οι εξουσίες, ευθύνες και σκοποί του Συμβουλίου καθορίζονται στον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο αρ. 1 του 1971 και στους Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Περιοχή Συμβουλίου

Η περιοχή του Συμβουλίου περιλαμβάνει τις περιοχές εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λεμεσού, περιοχές των Δήμων Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας. Επίσης περιλαμβάνει και περιοχές των Κοινοτκών Συμβουλίων Πάνω Πολεμιδιών, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Πύργου, Μονής, Μουτταγιάκας και Παλώδιας.

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Παράταση στην πληρωμή των αποχετευτικών τελών Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
paratasi European-Co-funded-Programmes

Έργο ERMIS-F