ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (μία θέση-Οικονομικά/Λογιστική και μία θέση-Μηχανική Επιστήμη)

– Μία (1) θέση με ειδικότητα στα Οικονομικά / Λογιστική

– Μία (1) θέση με ειδικότητα στη Μηχανική Επιστήμη

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Παράταση στην πληρωμή των αποχετευτικών τελών Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
paratasi European-Co-funded-Programmes

Έργο ERMIS-F