Έργα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΛΑ

Έργα επέκτασης του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων του ΣΑΛΑ

Tο αποχετευτικό έργο κατασκευάζεται σε φάσεις και καλύπτει ολόκληρη την Περιοχή της Μείζονος Λεμεσού η οποία βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Α’ Φάσης του έργου άρχισαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν το 1995, ενώ οι εργασίες του πρώτου σταδίου της Β’ Φάσης (Στάδιο Β1) άρχισαν το 1999 και ολοκληρώθηκαν το 2004.

Από το 1992 που άρχισε η σταδιακή κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος, δαπανήθηκαν μέχρι το 2005 πέραν των 137 εκ. ευρώ. Με τα έργα αυτά έχει καλυφθεί το 50% της περιοχής η οποία βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου, και έχουν συνδεθεί γύρω στα 12.000 υποστατικά, εξυπηρετώντας περί τις 100,000 άτομα περίπου.

Τώρα υλοποιείται το δεύτερο και τελικό στάδιο της Β’ Φάσης (Στάδιο Β2) με συνέχιση των κατασκευαστικών έργων και στόχος μας είναι η επέκταση και ολο κλήρωση των έργων αυτών μέχρι το 2018. Οι εργασίες της παρούσας Φάσης άρχισαν τον Αύγουστο του 2006 με τα έργα επέκτασης του βιολογικού σταθμού Μονής. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2008 και ο νέος σταθμός που τέθηκε ήδη σε λειτουργία, είναι έτοιμος να δεχθεί 40,000 κυβικά μέτρα λυμάτων την ημέρα σε σύγκριση με 20,000 που δεχόταν πριν την επέκταση του.

 Το έργο αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, απαλλάσσοντας την πόλη μας από πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Εξαιρετικής σημασίας είναι και τα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που έχουν αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πόλη μας από τις πλημμύρες. Κατά το στάδιο της Φάσης Β2, προγραμματίζονται επίσης έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 50 χλμ. περίπου συνολικού κόστους πέραν των 32 εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν σαν στόχο να καλύψουν και νέες περιοχές. Πέραν από αυτά το ΣΑΛΑ ετοίμασε τα σχέδια και την μελέτη για το έργο αποχέτευσης ομβρίων του παρακαμπτηρίου δρόμου του νέου Λιμανιού Λεμεσού (κάθετος δρόμος), υπολογιζόμενου κόστους πέραν των €25 εκ., τη δαπάνη του οποίου ανέλαβε εξ' ολοκλήρου η Κυβέρνηση. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί περί το 2013.

Οι στόχοι της Φάσης Β2 του έργου

Οι στόχοι της Φάσης Β2 του έργου

Oι στόχοι που έχει θέσει το Συμβούλιο Aποχετεύσεων Λεμεσού Aμαθούντας στην παρούσα φάση του αποχετευτικού έργου, είναι α) η επέκταση του δικτύου των κύριων και δευτερευόντων αγωγών, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η οικιστική περιοχή προς τα βόρεια και δυτικά της Μείζονος Λεμεσού, β) η αναβάθμιση των σημαντικότερων εγκαταστάσεων του συστήματος όπως είναι τα αντλιοστάσια και ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Μονής, γ) η κατασκευή δεύτερου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων δυτικά της Λεμεσού και δ) η επέκταση του συστήματος αποχέτευσης όμβριων υδάτων έτσι ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα πλημμύρων που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιοχές.

Με την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης του έργου περί το 2018, αναμένεται ότι θα μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα πέραν των 30.000 υποστατικών και θα εξυπηρετούνται γύρω στα 160 χιλιάδες άτομα, δηλαδή το σύνολο και πλέον του σημερινού πληθυσμού και των τουριστών της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού.

 

Έργα αποχέτευσης λυμάτων

Τα κυριότερα έργα αποχέτευσης λυμάτων που προγραμματίζονται για την περίοδο 2006 – 2015 είναι:

Α) Επέκταση και αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος συλλεκτήριων αγωγών που περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κύριων αγωγών πίεσης και βαρύτητας

Β) Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων. Το δίκτυο θα επεκταθεί κατά 400 χιλιόμετρα περίπου έτσι ώστε να καλύψει ολόκληρη την οικιστική περιοχή του ΣΑΛΑ και θα συμπεριλαμβάνει όλες τις προβληματικές περιοχές στο δυτικό, ανατολικό και βόρειο μέρος της Λεμεσού όπως είναι οι περιοχές βορείως και νοτίως του υπεραστικού δρόμου Λεμεσού - Λευκωσίας, οι περιοχές μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Σπύρου Kυπριανού, το κέντρο της Αγίας Φύλας και η περιοχή Εκάλης, οι περιοχές Αγίου Αθανασίου, Κάτω και Πάνω Πολεμιδίων, η περιοχή "Μεσοβούνια", "Καλόγηροι", Μουτταγιάκα, Αγίου Τύχωνα, Παλώδιας, Πύργου και Παρεκκλησιάς. Επίσης συμπεριλαμβάνει τους συνδετήριους αγωγούς προς όλους τους κυβερνητικούς οικισμούς που βρίσκονται εντός της αστικής περιοχής της μείζονος Λεμεσού και αυτόν προς το Νέο Νοσοκομείο.

Γ) Αναβάθμιση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή

Η μέγιστη δυναμικότητα επεξεργασίας του Σταθμού έχει αυξηθεί στο επίπεδο των 40.000m3/ημέρα. Τα κατασκευαστικά έργα για την επέκταση του Σταθμού άρχισαν τον Aύγουστο του 2006 και ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2008.

Δ) Κατασκευή νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων δυτικά της Α' Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού

Ο νέος Σταθμός αναμένεται να είναι δυναμικότητας πέριξ των 13.000 m3/ημέρα με δυνατότητα επέκτασης. Oι προσφορές για τον Σταθμό έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Ε) Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου και αναβάθμιση των έξι υφιστάμενων έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ροή των λυμάτων από τις νέες περιοχές που θα συνδεθούν στο σύστημα.

 

Έργα αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων

Tα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που προγραμματίζονται στην Φάση Β2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α) Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στη δυτική περιοχή της Λεμεσού για την άμβλυνση του προβλήματος πλημμύρων που παρατηρείται σε περιοχές όπως είναι το Zακάκι, η A’ Bιομηχανική περιοχή Λεμεσού περιλαμβανομένων των οδών Aραούζου, Aδας, Hλυσσίων, και Mαρίνου Γερουλάνου καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές του Δήμου Kάτω Πολεμιδιών.

Β) Κατασκευή τριών δεξαμενών κατακράτησης των νερών, μία δυτικά της A’ Bιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, μία στην Αγία Φύλα και μία στον Άγιο Αθανάσιο

Γ) Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων, στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λεμεσού όπως είναι η περιοχή Iδρύματος Παναγίδη βόρεια της Λεωφόρου Aρχ. Mακαρίου Γ’, η περιοχή του κόμβου των Πολεμιδιών νότια του παρακαμπτηρίου δρόμου, περιοχή Tσιρείου σταδίου, όπως είναι το έργο επί των οδών Σιμόν ντε Μποβουάρ, Ιωάννη Κυριακίδη και της οδού Κορώνης, ο συνοικισμός Kαψάλου και άλλα έργα στην περιοχή Nέας Eκάλης όπως το έργο επί της οδού Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη και στην Aγία Φύλα.

Kόστος και χρηματοδότηση των έργων

Τα πιο πάνω έργα, που εντάσσονται στα πλαίσια της Φάσης Β2 των κατασκευαστικών εργασιών του αποχετευτικού συστήματος στην ευρύτερη περιοχή Λεμεσού, εκτελούνται σταδιακά με δεκατέσσερα περίπου συμβόλαια.

H υλοποίηση του σχεδίου επέκτασης του αποχετευτικού συστήματος της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού το κόστος του οποίου έχει εκτιμηθεί ότι θα ξεπεράσει τα €340 εκ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια και από δάνεια που έχουν εξασφαλιστεί από πλευράς Συμβουλίου ως ακολούθως:

* Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 100 εκ. ευρώ

* Από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 55 εκ ευρώ.

* Από την KommunalKredit International Bank Ltd 5 εκ. ευρώ

Τον Σεπτέμβριο του 2010, το Συμβούλιο έχει υπογράψει νέο δάνειο ύψους €130 εκ. από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έργα και περιοχές που θα καλύψει η Φάση Β2 του αποχετευτικού έργου Λεμεσού Αμαθούντας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Τα έργα που εντάσσονται στα πλαίσια της Φάσης Β2 αναμένεται να κατασκευαστούν με 19 περίπου συμβόλαια. Το πρώτο συμβόλαιο για την επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και ο Σταθμός τέθηκε ήδη σε λειτουργία. 

Συμβόλαιο Επέκτασης του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή (έχει ολοκληρωθεί)

Αυτό αποτελεί το πρώτο Συμβόλαιο και ανατέθηκε το 2006. Το έργο συνολικού κόστους 33 εκ. ευρώ περίπου ολοκληρώθηκε το 2008 και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά.

Συμβόλαιο Ε1 (Ολοκληρώθηκε)

Το συμβόλαιο αυτό έχει υπογραφεί τον Ιούνιο του 2008 έναντι του ποσού των €14.293.267 και οι κατασκευαστικές εργασίες που άρχισαν το Σεπτέμβριο του 2008, ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010. 

Με το συγκεκριμένο συμβόλαιο κατασκευάστηκε το αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων για ολόκληρη την περιοχή η οποία περικλείεται από την Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ, μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, μεταξύ της οδού Αγίας Φυλάξεως και της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη, στην περιοχή Αγίου Ανδρέα, περιλαμβανομένης και της περιοχής γύρω από την Λεωφόρο Νίκου Παττίχη. 

Με το ίδιο συμβόλαιο κατασκευάστηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Ιδρύματος Παναγίδη και αντιπλημμυρικά έργα στο Ζακάκι και, ειδικότερα στην περιοχή γύρω από την εκκλησία Αγίας Βαρβάρας η οποία «πνίγεται» με τις πρώτες βροχές καθώς συγκεντρώνει τεράστιες ποσότητες νερών από τις βόρειες συνοικίες. Επίσης κατασκευάστηκε και το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην επίσης πολύ προβληματική περιοχή νότια του Τσιρείου Σταδίου.

Συμβόλαιο Ε2 (Ολοκληρώθηκε)

Το δεύτερο συμβόλαιο του αποχετευτικού δικτύου έχει υπογραφεί έναντι του ποσού των €14.832.600 και οι κατασκευαστικές εργασίες που άρχισαν τον Μάρτιο του 2009 και  ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2011. Το συμβόλαιο αυτό κάλυψε τον αστικό πυρήνα των δύο Δήμων Αγίου Αθανασίου και Κ. Πολεμιδιών και την περιοχή της Αγίας Φύλας ανατολικά της Εκάλης βόρεια του παρακαμπτήριου δρόμου Λεμεσού - Λευκωσίας.

Συμβόλαιο Ε3 (Ολοκληρώθηκε)

Το τρίτο συμβόλαιο του αποχετευτικού δικτύου, έχει υπογραφεί έναντι του ποσού των €15.768.001. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Μάϊο του 2009 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010 αντί τον Μάϊο του 2011. Το συμβόλαιο αυτό καλύπτει τις περιοχές Ζακακίου, Αγίου Ιωάννη και Ομόνοιας και περικλείεται από τον ποταμό Γαρύλλη, τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, τις οδούς Πάφου, Μίλτωνος, Σερίφου, Αγαρίστης, Σαρανταπόρου, τη λεωφόρο Ομονοίας και τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ.

Συμβόλαιο Ε4 (Ολοκληρώθηκε)

Το συμβόλαιο Ε4 του αποχετευτικού δικτύου έχει υπογραφεί έναντι του ποσού των €12.846.297 και οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο 2010 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2012.  Το Συμβόλαιο αυτό κάλυψε την υπόλοιπη περιοχή Ζακακίου δυτικά της οδού Μίλτωνος μέχρι το νέο κάθετο δρόμο του Λιμανιού και μέρος της περιοχής Κάτω Πολεμιδιών βόρεια της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού και νότια της οδού Πάφου.

Συμβόλαιο Ε5 (Ολοκληρώθηκε)

Το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε έναντι του ποσού των €9.923.000 και οι κατασκευαστικές εργασίες που άρχισαν τον Ιούνιο του 2010 και ολοκληρώθηκαν τον  Μάρτιο του 2012. Περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, την λεωφόρο Αγίου Αθανασίου και τις οδούς Πέτρου Τσίρου / Γεωργίου Παπανδρέου.

Συμβόλαιο Ε6 (Ολοκληρώθηκε)

Το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε έναντι του ποσού των €32.000,00 και οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν το Δεκέμβριο του 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Mάϊο του 2015. Περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και βόρεια του υπεραστικού δρόμου και την περιοχή δυτικά των οδών Πέτρου Τσίρου και Γεωργίου Παπανδρέου και η περιοχή της Λαϊκής Λευκοθέας. Στο συμβόλαιο αυτό  τα έργα αποχέτευσης ομβρίων συνολικού μήκους 50 χλμ περίπου και νέα αποχετευτικά έργα ομβρίων συνολικού μήκους 15 χλμ. περίπου και 3.350 οικιακές συνδέσεις.

Τα πιο κάτω έργα ομβρίων τα οποία έχουν περιληφθεί στο Συμβούλιο Ε6 έχουν ανασταλεί λόγω της οικονομικής κρίσης και του μνημονίου.

Το Συμβούλιο εξετάζει τρόπους χρηματοδότησης των έργων ώστε να εκτελεστούν το συντομότερο.

β) Έργο περιοχής Frederic University - Υπολογιζόμενο κόστος 2 εκ. ευρώ (τετραγωνικός οχετός μήκους 1095 μέτρα περίπου).

Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στα έργα που εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για 80% χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση.

(γ) Έργο οδού Κορώνης/Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού - Υπολογιζόμενο κόστος 3 εκ. ευρώ (τετραγωνικός οχετός μήκους 1.670 μέτρα περίπου).

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του σχεδίου για επίλυση του προβλήματος των όμβριων νερών που δημιουργούνται ή προέρχονται από το Έργο περιοχής Frederic University και την περιοχή Αγίας Φυλάξεως βορειότερα. Ήδη σημαντικό μέρος του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνεται στα έργα που εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για 80% χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση.

Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι ολόκληρο το έργο καλύπτεται από την σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για 80% χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση.

(δ) Έργο οδού Πατρών στη Γερμασόγεια - Υπολογιζόμενο κόστος 0.9 εκ. ευρώ περίπου (οχετός διαστάσεων 1.500 mm μήκους 220 μέτρα και 315 μέτρα τετραγωνικός οχετός).

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του σχεδίου για επίλυση του προβλήματος των όμβριων νερών που δημιουργούνται ή προέρχονται από το τις αναπτύξεις στην περιοχές που βρίσκονται δυτικά και βορειότερα. Γερμασόγειας.

Το έργο αυτό δεν καλύπτεται από την σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για 80% χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση, αλλά από την γενική απόφαση για κάλυψη του ενός τρίτου του κόστους του έργου.

Συμβόλαιο Ε7 (ολοκληρώθηκε)

Το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε έναντι του ποσού των €17.247.500.  Τα έργα άρχισαν το Δεκέμβριο του 2012.

(1) Η περιοχή που περικλείεται βόρεια της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού μέχρι της οδού Ιβύκου και της Αγίας Φύλας.

(2)  Η περιοχή της Εκάλης βόρεια του υπεραστικού και ανατολικά της οδού Κυπρίδος μέχρι την Αγία Φύλα.

(3) Η περιοχή εντός των ορίων των Κάτω Πολεμιδιών  πέριξ του Νέου Γενικού Νοσοκομείου εκτός του πυρήνα των Κ. Πολεμιδιών.

(4) Η περιοχή που περικλείεται από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, του υπεραστικού δρόμου και δυτικά της Μαρίνου Γερουλάνου στο Δήμο Κ. Πολεμιδιών.

(5) Η περιοχή της Ανθούπολης

(6) Η περιοχή βόρεια του πυρήνα Κ. Πολεμιδιών δυτικά της Γιάννου Κρανιδιώτη και εντός της κοινότητας των Πάνω Πολεμιδιών εκτός των προσφυγικών οικισμών.

Συμβόλαιο Ε8 (ολοκληρώθηκε)

Περιλαμβάνει Ενορία της Αγίας Φύλας βόρεια του υπεραστικού, η περιοχή Πάνθεα εντός του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, η περιοχή Αγ. Αθανασίου βόρεια του υπεραστικού και νότια του νέου κοιμητηρίου.

Το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε έναντι του ποσού των €11.474.594,5 και οι εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2014.

Συμβόλαιο Ε9 (Υπό εξέλιξη)

Το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε έναντι του ποσού των €7.855,002 και περιλαμβάνει την περιοχή   Πανιώτη εντός του Δήμου Γερμασόγειας, τις περιοχές Κολόγηροι και Μεσοβούνια και τους πυρήνες των κοινοτήτων Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα.  Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν αρχές του 2014 και να συμπληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Συμβόλαιο Ε10

Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου δίπλα από το λιμάνι Λεμεσού, για εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα συνδεθούν στο σύστημα, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €8 - €9 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ). Η προκήρυξη του αναμένεται περί τις αρχές του 2017. 

Συμβόλαιο Ε11 (ολοκληρώθηκε)

ΤΤο Συμβόλαιο αυτό ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και όλες οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία.  Αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων αντλιοστασίων συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης των αναγκαίων ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου (SCADA systems) και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Συμβόλαιο Ε12 (Ολοκληρώθηκε)

Αφορά την κατασκευή συμπληρωματικού κύριου αγωγού πιέσεως στην ανατολική περιοχή Λεμεσού μεταξύ του Αντλιοστασίου F και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Μονής. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το 2012 και ο αγωγός βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία (Συνολικό μήκος αγωγών που κατασκευάστηκαν: 4.5 χλμ).

Συμβόλαιο Ε13

Κατασκευή νέου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στα δυτικά, παρά την Α΄ Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού δυναμικότητας 13.000 m3/ημερησίως έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €22 εκ. (€31 εκ. μαζί με το ΦΠΑ κτλ) περίπου για την κατασκευή και €10 εκ. περίπου μαζί με το ΦΠΑ κτλ, για τη λειτουργία του για περίοδο 10 χρόνων. Οι προσφορές που έχουν παραληφθεί στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Συμβόλαιο Ε14

Το συμβόλαιο αυτό αφορά την αναβάθμιση και αποκατάσταση του κύριου συλλεκτήριου αγωγού βαρύτητας και πίεσης έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €7 - €8 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ κτλ).  Η προκήρυξη προσφορών αναμένεται στα μέσα του 2017.

Συμβόλαιο Ε16

Το Συμβόλαιο αυτό αφορά την κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου και κύριου αγωγού μεταξύ Μαρίνας Λεμεσού και Λιμανιού επί της οδού Ακταίας, για εξυπηρέτηση των νέων ροών από υφιστάμενες περιοχές που είναι συνδεδεμένες ή που θα συνδεθούν, με το σύστημα, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €13 - €14 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ κτλ). Η προκήρυξη προσφορών αναμένεται περί το τέλος του 2019. 

Συμβόλαιο Ε16 Α (Ολοκληρώθηκε)

Αφορά την κατασκευή του κύριου αγωγού εντός της "Μαρίνας Λεμεσού". Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 2012.

Συμβόλαιο Ε17

Αφορά την κατασκευή  του Αποχετευτικού Δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €14 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ και άλλα έξοδα €18 εκ.) με συνεισφορά του Συμβουλίου ύψους 20% και Κυβερνητική συνεισφορά ή/και από Ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 80%, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.728 και 67.400 ημερομηνίας 13/10/2005 και 25/6/2008 αντίστοιχα.  Επίσης το έργο αυτό θα είναι συγχρηματοδοτούμενο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής με σκοπό την κάλυψη μέρους της Κυβερνητικής συνεισφοράς.  Η συνεισφορά του Συμβουλίου θα καλυφθεί μέσω του δανείου της ΤΑΣΕ FP 1702 (2010).

Συμβόλαιο Ε18 (υπό εξέλιξη)

Αφορά την κατασκευή του Αντλιοστασίου δίπλα από την κοίτη του ποταμού Γαρύλλη με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος και την παροχή εξυπηρέτησης στην περιοχή Εκάλης η οποία βρίσκεται Βόρεια τη Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού στην οποία το αποχετευτικό δίκτυο κατασκευάστηκε με το Συμβόλαιο Ε6 και μέρος του Ε7.  Τα έργα ολοκληρώνονται περί το τέλος του 2016 και η παραλαβή του έργου αναμένεται να γίνει περί τον Ιανουάριο του 2017.

Αντιπλημμυρικά έργα 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της μείζονος Λεμεσού έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €30 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ και άλλα έξοδα), με Κυβερνητική συνεισφορά ύψους €16,5 εκ. (60% περίπου) και συνεισφορά του ΣΑΛΑ €13 εκ. περίπου. Πλείστα από αυτά αποτελούν μέρος των έργων που αναστάληκαν μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 και μετά από σχετικές οδηγίες της Κυβέρνησης.  Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 6.9.1 πιο πάνω το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ανάλαβε να υποβάλει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του Έργου και της πιο πάω διευθέτησης.

Συμβόλαιο Ε19 

Για την υλοποίηση του αποχετευτικού έργου της κοινότητας Παλώδιας αναμένονται οδηγίες από τα αρμόδια Τμήματα του Κράτους.  Το Συμβούλιο με σειρά επιστολών του ζητά από την Κυβέρνηση την έγκριση της προώθησης της υλοποίησης του έργου αυτού δεδομένου ότι οι δημότες της κοινότητας καταβάλλουν τέλη από το 2010.

Αποχετευτικό έργο Δυτικών Κοινοτήτων 

H υλοποίηση του αποχετευτικού έργου των πέντε δυτικών Κοινοτήτων (Δήμος Ύψωνα και κοινοτήτων Κολοσσίου, Ερήμης, Τραχωνίου, Επισκοπής) έχει παγοποιηθεί προς το παρόν και σύμφωνα με σχετική γραπτή ενημέρωση του ΤΑΥ αυτά προγραμματίζονται για την περίοδο μετά το 2020.  

 

Λεμεσός Ιανουάριος  2016