Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταξύ 3-4 Οκτωβρίου 2019 εκπαιδευτικό εργαστήρι μέσα στα πλαίσια του προγράμματος LIFECAB (www.lifecab.eu), το οποίο ασχολείται με την αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων μέσω αναερόβιας χώνευσης. Η Κύπρος εκπροσωπείται στο πρόγραμμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας.

Στο εργαστήρι συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές από 5 διαφορετικές χώρες στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ειδικοί που προέρχονταν από 7 πανεπιστήμια και 3 βιομηχανίες. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 50 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς της αξιοποίησης αγρό-βιομηχανικών και αστικών οργανικών αποβλήτων και της βίο-οικονομίας. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου LIFECAB εκπαιδεύοντας τους φοιτητές σε μια νέα τεχνολογία για τη βελτίωση της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων αστικής προέλευσης, η οποία επιτυγχάνει την αύξηση του παραγόμενου βιοαερίου και τη μείωση των ρύπων αμμωνίας που προκύπτουν κατά την επεξεργασία μέσω συνδυασμού κομποστοποίησης και χημικής υδρόλυσης.

Στο τέλος του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας στη Μονή και παρουσιάστηκε στους φοιτητές η πιλοτική μονάδα αναερόβιας χώνευσης-κομποστοποίησης που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος LIFECAB.  

Στο εργαστήρι συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές από 5 διαφορετικές χώρες στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ειδικοί που προέρχονταν από 7 πανεπιστήμια και 3 βιομηχανίες. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 50 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς της αξιοποίησης αγρο-βιομηχανικών και αστικών οργανικών αποβλήτων και της βιο-οικονομίας. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου LIFECAB εκπαιδεύοντας τους φοιτητές σε μια νέα τεχνολογία για τη βελτίωση της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων αστικής προέλευσης, η οποία επιτυγχάνει την αύξηση του παραγόμενου βιοαερίου και τη μείωση των ρύπων αμμωνίας που προκύπτουν κατά την επεξεργασία μέσω συνδυασμού κομποστοποίησης και χημικής υδρόλυσης.

Στο τέλος του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας στη Μονή και παρουσιάστηκε στους φοιτητές η πιλοτική μονάδα αναερόβιας χώνευσης-κομποστοποίησης που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στα πλαίσια του έργου LIFECAB.  

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Παράταση στην πληρωμή των αποχετευτικών τελών Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
paratasi European-Co-funded-Programmes

Έργο ERMIS-F