Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας μέσα στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, λαμβάνει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFECAB, με τίτλο «Biogas and digestate with controlled ammonia content by a virtuous biowaste cycle with integrated biochemical processes», το οποίο θα έχει τριετή διάρκεια (03/07/2017 μέχρι 30/06/2020).

Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετέχουν εκτός από τον επικεφαλή εταίρο «Hysytech S.r.l.» (Ιταλία), εκπρόσωποι εταιρειών από την ACEA Pinerolese Industriale S.p.A (Ιταλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), η Organohumiki Thrakis (Ελλάδα), η POOL.ITI S.r.l. (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Ιταλία).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο, την παραγωγή και χρήση νέων βιολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα μπορούν να έχουν εφαρμογή στη χημική βιομηχανία, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Επιπλέον στόχος μέσα από το πρόγραμμα αυτό είναι:

Να αποδειχθεί ότι η διαδικασία ζύμωσης των βιολογικών προϊόντων και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί, ενώ παράλληλα μπορούν τα προϊόντα της να αξιοποιηθούν σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον με μειωμένο επιχειρηματικό κίνδυνο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα €2.462.957 με ποσοστό συνεισφοράς από όλους τους εταίρους 12,44 % περίπου. Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του Συμβούλιου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας ανέρχεται στα €304.067, και ως εκ τούτου, το ποσοστό συνεισφοράς του θα είναι €121,627.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των μονάδων αναερόβιας χώνευσης και κομποστοποίησης, καθώς επίσης και για την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Με βάση τα δεδομένα αυτά, θα καθοριστεί η δυνατότητα εφαρμογής της νέας διεργασίας σε πραγματικό επίπεδο.  

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Παράταση στην πληρωμή των αποχετευτικών τελών Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
paratasi European-Co-funded-Programmes

Έργο ERMIS-F