Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Εγκαθίδρυση Συμβουλίου (άρθρα 3 και 4)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντας εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του πιο πάνω νόμου με  Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. ΚΔΠ 248/80.

Με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. ΚΔΠ 212/88 η εμπίπτουσα περιοχή του διατάγματος ΚΔΠ 248/80 κηρύσσεται επίσης ως εμπίπτουσα στις διατάξεις του Νόμου όσον αφορά την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως Ομβρίων Υδάτων και αναθέτει στο Συμβούλιο αντίστοιχα καθήκοντα και εξουσίες όσον αφορά τα Όμβρια Ύδατα.

Ακολούθως η αρχική περιοχή του σχετικού πίνακα των πιο πάνω διαταγμάτων επεκτάθηκε με τα ακόλουθα διατάγματα σύμφωνα με τα άρθρα 3(Ι) και 4:

ΚΔΠ 275/95 (Περιοχές του Δήμου Κ. Πολεμιδιών) ,

ΚΔΠ 27/96, ΚΔΠ 117/2006 (επέκταση σε περιοχές όλων των Δήμων),

ΚΔΠ 352/2009 (επέκταση στις περιοχές των Δήμων Λεμεσού, Γερμασόγειας, Κ. Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, και Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίου Τύχωνα και Πάνω Πολεμιδιών),

ΚΔΠ 353/2009 (ένταξη του πυρήνα των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς)

ΚΔΠ 392/2009 (επέκταση στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδιας)

ΚΔΠ 537/2012 (ένταξη χερσαίας γης Μαρίνας Λεμεσού)

ΚΔΠ 497/2014 (ένταξη νέων περιοχών ανάπτυξης του Δήμου Γερμασόγειας)

ΚΔΠ 248/2016 ένταξη νέων περιοχών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτταγιάκας)

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Ανακοινώσεις
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Δημοσιογραφική Διάσκεψη ημερομηνίας 1/11/2017 όσον αφορά τα αποχετευτικά τέλη και τα προγραμματιζόμενα έργα του ΣΑΛΑ
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Γνωστοποίηση για σύνδεση με το σύστημα μέχρι τις 31/12/2016
Παράταση σύνδεσης με το Αποχετευτικό Σύστημα μέχρι τις 31/12/2015
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg