Έργα που έχουν ολοκληρωθεί

Αντιπλημμυρικά Έργα στη Μείζονα Λεμεσό - Συμβόλαιο F5

Αφορά την κατασκευή του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου στη Μείζονα Λεμεσό, ένα Έργο που εκτείνεται και στους πέντε Δήμους της Μείζονος Λεμεσού, αξίας 16.2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.