11/2024

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών ΣΑΛΑ και ΣΥΛ

10/2024

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης

09/2024

Λειτουργία αντλιοστασίου Ζ στο Ζακάκι (Συμβόλαιο Ε10) σύνδεση με το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα

08/2024

Τελευταία ημερομηνία πληρωμής τελών για το έτος 2023 πριν την επιβολή προσθετης επιβάρυνσης.

07/2024

Ολοκλήρωση κατασκευής αντλιοστασίου Ζ και σύνδεση ενορίας Ζακακίου με το αποχετευτικό δίκτυο.

06/2024

Ολοκλήρωση Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου Μείζονος Λεμεσού.

05/2024

Τελετή υπογραφής συμβάσης μεταξύ του ΣΑΛΑ και WADE ADAMS CONTRACTING (CYPRUS) LTD για την κατασκευή μικρών αποχετευτικών δικτυών.

04/2024

Ανεύρεση και ανάδειξη αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου της Λεμεσού

03/2024

Ενημέρωση προσωπικού ΣΥΛ & ΣΑΛΑ για την πορεία της μεταρρύθμισης και της δημιουργίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

02/2024

Συσσώρευση βρόχινου νερού στην διασταύρωση Αγίας Φυλάξεως και Σπύρου Κυπριανού

Pages

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F