Υπεύθυνος Λειτουργός: κ. Μιχάλης Βρυωνίδης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αρ. Τηλεφώνου: 25-881724
Αρ. Τέλεφαξ: 25-881777
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Παράταση στην πληρωμή των αποχετευτικών τελών Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
paratasi European-Co-funded-Programmes

Έργο ERMIS-F