Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας ανακοινώνει το διορισμό του κ. Γιάννη Τσουλόφτα στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Σ.Α.Λ.Α. από σήμερα Δευτέρα 3/8/2020 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας.

Η απόφαση διορισμού του Γενικού Διευθυντή λήφθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις πρόνοιες της οικείας Νομοθεσίας.

Ο κ. Γιάννης Τσουλόφτας συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά από διεξαγωγή γραπτής και προφορικής εξέτασης.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής είναι κάτοχος μεταξύ άλλων πτυχίου Ηλεκτρολογίας καθώς επίσης και μεταπτυχιακών τίτλων στην Τεχνολογία, στην Διασφάλιση Ποιότητας και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.  Διαθέτει επίσης ευρεία πείρα σε διευθυντικές θέσεις στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα;
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Παραλαβή λογαριασμού μέσω e-mail