Λογαριασμοί αποχετευτικών τελών για το έτος 2023

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ενημερώνει ότι άρχισαν να αποστέλλονται οι λογαριασμοί των αποχετευτικών τελών για το έτος 2023.

Οι λογαριασμοί από φέτος αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προτρέπονται όσοι δεν έχουν παραλάβει τον λογαριασμό τους να επικοινωνήσουν άμεσα με το Συμβούλιο.

Τα τέλη για το 2023 έχουν επιβληθεί πάνω στην εκτιμημένη από το Κτηματολόγιο αξία του 2021 και ο συντελεστής χρέωσης είναι φέτος μειωμένος κατά 7% για τα λύματα και 5% για τα όμβρια.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει στα ταμεία του Συμβουλίου, ή διαδικτυακά μέσω της JCC. Τελευταία ημερομηνία πληρωμής είναι η 1η  Δεκεμβρίου 2023. 

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 25881888 ή στην ιστοσελίδα του ΣΑΛΑ sbla.com.cy.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

26 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F